Khóa học LabVIEW cơ bản

Khóa học LabVIEW cơ bản là chuyên mục được biên soạn bởi Peritec Co.,Ltd. Nội dung được chia sẻ miễn phí cho cộng động người sử dụng LabVIEW.

Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể tham khảo thông tin các khóa học và đào tạo LabVIEW chuyên nghiệp và bài bản được Peritec phụ trách giảng dạy. Trong khóa học này, quý vị và các bạn có thể sử dụng các công cụ phần cứng và LabVIEW để lập trình, qua đó quan sát được các kết quả bài tập, tín hiệu, thông số đo lường một cách trực quan nhất, nhờ vậy, hiệu quả của việc học tập sẽ đạt mức cao nhất.

Giới thiệu về khóa học

LabVIEW là gì, được ứng dụng vào những công việc gì và sử dụng LabVIEW như thế nào ?

Khi nhìn vào giao diện của LabVIEW, Peritec sẽ giải thích cách LabVIEW hoạt động ra sao, cách để thiết kế một chương trình LabVIEW và hiển thị ra kết quả mong muốn.

Chuyên mục này giới thiệu "Khóa học LabVIEW cơ bản" do Peritec Co.,Ltd. biên soạn.

 • Tìm hiểu tổng quan về LabVIEW
 • Các bước cài đặt phần mềm LabVIEW
 • Tìm hiểu các phương thức hoạt động cơ bản của LabVIEW

Danh sách các bài học LabVIEW cơ bản

Phần 1: Làm quen với phần mềm LabVIEW

 1. Giới thiệu về phần mềm LabVIEW
 2. Tải LabVIEW
 3. Cài đặt LabVIEW
 4. Khởi chạy LabVIEW
 5. Các tùy chọn của phần mềm LabVIEW

Phần 2: Cách thức hoạt động của phần mềm LabVIEW

 1. Các thao tác cơ bản của VI
 2. Tạo và Lưu file VI
 3. Các chức năng của Front Panel
 4. Các chức năng của Block Diagram
 5. Cách xử lý các lỗi cơ bản thường gặp
 6. Các cách debug lỗi trong chương trình bằng Highlight Execution Function
 7. Cách debug lỗi sử dụng Probe Tool

Phần 3: Cấu trục Vòng lặp

 1. Giới thiệu cấu trúc vòng lặp trong LabVIEW
 2. Vòng lặp For
 3. Vòng lặp While
 4. Cấu trúc Case
 5. Cấu trúc Event
 6. Cấu trúc Sequence
 7. Shift Register

Phần 4: Các kiểu dữ liệu trong LabVIEW

 1. Giới thiệu các kiểu dữ liệu
 2. Kiểu dữ liệu chuỗi (Array)
 3. Kiểu dữ liệu Cluster
 4. Biểu thị dữ liệu dưới dạng đồ thị
 5. Kiểu dữ liệu Enum/Ring
 6. Kiểu dữ liệu Table/List box
 7. Các thành phần trang trí giao diện người dùng

Phần 5: Các hàm trong LabVIEW

 1. Giới thiệu về các hàm trong LabVIEW
 2. Các hàm tính toán dữ liệu số
 3. Hàm chuyển đổi các dạng dữ liệu số
 4. Hàm Boolean
 5. Hàm String
 6. Hàm chuyển đổi String
 7. Hàm so sánh
 8. Hàm Array
 9. Hàm Cluster
 10. Hàm Timing
 11. Hàm Dialog & User Interface
 12. Application control
 13. Hàm đọc/ghi dữ liệu từ files
 14. Hàm Advanced Files
 15. Đồng bộ hóa: Queue

Phần 6 - Giới thiệu về các thiết bị phần cứng và cách thức giao tiếp

 1. Giới thiệu khóa học
 2. NI DAQ
 3. NI MAX
 4. NI MAX Test Panel Analog Input
 5. NI MAX Test Panel Analog Output
 6. NI MAX Test Panel Digital I/O
 7. NI MAX Test Panel Counter I/O
 8. Các hàm DAQmx
 9. DAQ Assistant
 10. Find LabVIEW Examples
 11. Lập trình LabVIEW DAQmx
 12. Các hàm VISA
 13. Cài đặt LabVIEW Instrument Driver
 14. LabVIEW Instrument Driver VI (Agilent 3446X)
 15. Lập trình LabVIEW VISA