Khóa học LabVIEW cơ bản

Logo LabVIEW

Giới thiệu về khóa học

LabVIEW là gì, được ứng dụng vào những công việc gì và sử dụng LabVIEW như thế nào ?

Khi nhìn vào giao diện của LabVIEW, Peritec sẽ giải thích cách LabVIEW hoạt động ra sao, cách để thiết kế một chương trình LabVIEW và hiển thị ra kết quả mong muốn.

Chuyên mục này giới thiệu "Khóa học LabVIEW cơ bản" do Peritec Co.,Ltd. biên soạn.

Mục đích của khóa học

 • Tìm hiểu tổng quan về LabVIEW
 • Các bước cài đặt phần mềm LabVIEW
 • Tìm hiểu các phương thức hoạt động cơ bản của LabVIEW

Danh sách các bài học LabVIEW cơ bản

Nhấp vào tiêu đề của các khóa học để chuyển đến trang tương ứng.

*Trang sẽ được cập nhập theo thời gian


Khóa học LabVIEW cơ bản 1: Làm quen với phần mềm LabVIEW

 1. Giới thiệu về phần mềm LabVIEW
 2. Tải LabVIEW
 3. Cài đặt LabVIEW
 4. Khởi chạy LabVIEW
 5. Các tùy chọn của phần mềm LabVIEW

Khóa học LabVIEW cơ bản 2: Cách thức hoạt động của phần mềm LabVIEW

 1. Các thao tác cơ bản của VI
 2. Tạo và Lưu file VI
 3. Các chức năng của Front Panel
 4. Các chức năng của Block Diagram
 5. Cách xử lý các lỗi cơ bản thường gặp
 6. Các cách debug lỗi trong chương trình bằng Highlight Execution Function
 7. Cách debug lỗi sử dụng Probe Tool

Khóa học LabVIEW cơ bản 3: Cấu trục Vòng lặp

 1. Giới thiệu cấu trúc vòng lặp trong LabVIEW
 2. Vòng lặp For
 3. Vòng lặp While
 4. Cấu trúc Case
 5. Cấu trúc Event
 6. Cấu trúc Sequence
 7. Shift Register

Khóa học LabVIEW cơ bản 4: Các kiểu dữ liệu trong LabVIEW

 1. Giới thiệu các kiểu dữ liệu
 2. Kiểu dữ liệu chuỗi (Array)
 3. Kiểu dữ liệu Cluster
 4. Biểu thị dữ liệu dưới dạng đồ thị
 5. Kiểu dữ liệu Enum/Ring
 6. Kiểu dữ liệu Table/List box
 7. Các thành phần trang trí giao diện người dùng

Khóa học LabVIEW cơ bản 5: Các hàm trong LabVIEW

 1. Giới thiệu về các hàm trong LabVIEW
 2. Các hàm tính toán dữ liệu số
 3. Hàm chuyển đổi các dạng dữ liệu số
 4. Hàm Boolean
 5. Hàm String
 6. Hàm chuyển đổi String
 7. Hàm so sánh
 8. Hàm Array
 9. Hàm Cluster
 10. Hàm Timing
 11. Hàm Dialog & User Interface
 12. Application control
 13. Hàm đọc/ghi dữ liệu từ files
 14. Hàm xử lý files nâng cao
 15. Đồng bộ hóa: Queue

Khóa học cơ bản LabVIEW 6 - Giới thiệu về các thiết bị phần cứng và cách thức truyền thông

 1. Giới thiệu khóa học
 2. NI DAQ
 3. NI MAX
 4. NI MAX Test Panel Analog Input
 5. NI MAX Test Panel Analog Output
 6. NI MAX Test Panel Digital I/O
 7. NI MAX Test Panel Counter I/O
 8. DAQmx function
 9. DAQ Assistant
 10. Find LabVIEW Examples
 11. DAQmx LabVIEW programming
 12. VISA function
 13. Install LabVIEW Instrument Driver
 14. LabVIEW Instrument Driver VI (Agilent 3446X)
 15. VISA LabVIEW programming