Trang chủ / Sản phẩm / NI / Phần mềm / LabVIEW

LabVIEW

LabVIEW là phần mềm kỹ thuật hệ thống dành cho các ứng dụng yêu cầu kiểm tra, đo lường và điều khiển với khả năng truy cập nhanh vào phần cứng và thông tin chi tiết về dữ liệu.

Thúc đẩy kỹ thuật 

LabVIEW cung cấp phương pháp lập trình đồ họa giúp bạn hình dung mọi khía cạnh của ứng dụng, bao gồm cấu hình phần cứng, dữ liệu đo lường và gỡ lỗi. Giúp đơn giản hóa việc tích hợp phần cứng đo lường từ bất kỳ nhà cung cấp nào, thể hiện logic phức tạp trên sơ đồ, phát triển thuật toán phân tích dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng kỹ thuật tùy chỉnh.

Đo lường hệ thống vật lý bằng cảm biến hoặc cơ cấu chấp hành

LabVIEW giúp bạn trực quan hóa các phép đo để nhanh chóng đưa ra quyết định. Với tích hợp phần cứng liền mạch, chương trình dễ tiếp cận và các thuật toán phân tích tích hợp, LabVIEW đơn giản hóa việc tự động hóa và tùy chỉnh hệ thống.
Chúng ta dễ dàng thu thập được dữ liệu đo lường với LabVIEW bằng cách tích hợp phần cứng NI DAQ hoặc các thiết bị của bên thứ ba với nhau. Cũng như có thể sử dụng LabVIEW để tự động hóa hệ thống của mình và giảm sự kém hiệu quả từ các phép đo thủ công lặp đi lặp lại.

Kiểm nghiệm thiết kế điện tử

LabVIEW giúp bạn trực quan hóa các phép đo để nhanh chóng đưa ra quyết định. Với tích hợp phần cứng liền mạch, chương trình dễ tiếp cận và các thuật toán phân tích tích hợp, LabVIEW đơn giản hóa việc tự động hóa và tùy chỉnh hệ thống.
Chúng ta dễ dàng thu thập được dữ liệu đo lường với LabVIEW bằng cách tích hợp phần cứng NI DAQ hoặc các thiết bị của bên thứ ba với nhau. Cũng như có thể sử dụng LabVIEW để tự động hóa hệ thống của mình và giảm sự kém hiệu quả từ các phép đo thủ công lặp đi lặp lại.

Phát triển hệ thống kiểm nghiệm trong sản xuất

LabVIEW giảm chi phí kiểm nghiệm bằng cách giúp bạn đón đầu nhu cầu ngày càng tăng của hệ thống kiệm nghiệm trong sản xuất bằng khả năng linh hoạt kết nối với hầu hết mọi thiết bị, sử dụng lại đoạn mã hiện có và cho phép thiết kế giao diện người dùng một cách nhanh chóng.
Chúng ta có thể sử dụng LabVIEW là môi trường phát triển nhất quán để nhanh chóng tạo ra các ứng dụng kiểm nghiệm linh hoạt, kiểm soát nhiều thiết bị. Khi hệ thống của bạn được lắp đặt hoàn chỉnh, chúng ta có thể xem kết quả kiểm tra sản phẩm từ bất kỳ đâu và ghép nối LabVIEW với TestStand, phần mềm quản lý kiểm nghiệm tiêu chuẩn công nghiệp của NI, để giảm thiểu thời gian triển khai sản xuất.

Đo lường hệ thống vật lý bằng cảm biến hoặc cơ cấu chấp hành

LabVIEW giúp bạn trực quan hóa các phép đo để nhanh chóng đưa ra quyết định. Với tích hợp phần cứng liền mạch, chương trình dễ tiếp cận và các thuật toán phân tích tích hợp, LabVIEW đơn giản hóa việc tự động hóa và tùy chỉnh hệ thống.
Chúng ta dễ dàng thu thập được dữ liệu đo lường với LabVIEW bằng cách tích hợp phần cứng NI DAQ hoặc các thiết bị của bên thứ ba với nhau. Cũng như có thể sử dụng LabVIEW để tự động hóa hệ thống của mình và giảm sự kém hiệu quả từ các phép đo thủ công lặp đi lặp lại.

Sử dụng LabVIEW để thiết kế hệ thống thông minh

LabVIEW kết hợp IP giám sát và điều khiển nhúng chuyên biệt với kiến trúc phần cứng đã được kiểm chứng và có thể tùy chỉnh để giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tự tin đổi mới. Tính mở của LabVIEW giúp dễ dàng tích hợp với các môi trường khác, chẳng hạn như Eclipse và CODESYS®, để sử dụng lại đoạn mã hiện có và các thiết bị của bên thứ ba thông qua một danh mục các giao thức truyền thông công nghiệp được hỗ trợ như EtherCAT, Ethernet/IP và Modbus.

Sử dụng LabVIEW để giảng dạy

LabVIEW giúp dễ dàng thiết kế các hệ thống kỹ thuật, truyền đạt các khái niệm và giúp sinh viên tập trung thời gian vào lý thuyết hơn là sa lầy vào việc triển khai ở cấp độ thấp.
NI đang tăng tốc thiết kế hệ thống kỹ thuật trong hơn 8.000 phòng thí nghiệm giảng dạy. Với hơn 100 giáo trình tích hợp các công cụ NI bằng 25 ngôn ngữ và tài liệu hoàn chỉnh hướng dẫn thí nghiệm.

Các sản phẩm liên quan