Các sản phẩm khác

Các sản phẩm khác có độ tin cậy cao của Saluki đã được nhiều nhà sản xuất tin tưởng và sử dụng trong nhiều hệ thống và đóng góp vào thành công.

Máy đo LCR

Máy đo điện trở

Máy đo điện dung

Nguồn dòng DC Bias

Nguồn AC/DC

Tải điện tử AC/DC

Máy hiệu chuẩn đa sản phẩm

Bộ chuyển đổi vi sóng

Máy phát tín hiệu tương tự

Thiết bị lưu & phát lại RF

Bộ thu

Máy kiểm tra Hipot

Máy kiểm tra xung động

Hệ thống thu thập dữ liệu

Bộ mô phỏng GPS/GNSS