Cách tải LabVIEW

Logo LabVIEW

Tạo tài khoản NI

Bạn cần phải đăng ký tài khoản trên trang chủ NI để tải các phần mềm xuống.

Nếu chưa đăng ký, bạn hãy nhập thông tin người dùng, đăng ký và sau đó đăng nhập.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này