Công ty TNHH Peritec

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ văn phòng: UNIKA Vietnam, đường số 12, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

Điện thoại/Zalo/WhatsApp/Viber/Kakao/Line/Signal: 0932529288 hoặc 0342529288