Trang chủ / Sản phẩm / NI / PXI

Hệ thống PXI cung cấp khả năng kết hợp với các mô-đun đo lường hiêu suất cao và các mô-đun I/O khác có tính năng đồng bộ hóa và phần mềm cho các ứng dụng kiểm tra và đo lường từ thiết bị kiểm thử cho đến kiểm tra tự động trên dây chuyền sản xuất.