Hướng dẫn LabVIEW cơ bản - Phần cứng

Logo LabVIEW

LabVIEW cung cấp môi trường lập trình cho nhiều loại thiết bị phần cứng đo lường, bao gồm cả thiết bị đo lường NI. Loạt bài hướng dẫn này mô tả cách sử dụng LabVIEW để đo tín hiệu điện từ cảm biến, đầu vào tương tự, đầu ra tương tự, đầu vào/đầu ra kỹ thuật số và giao tiếp để điều khiển các thiết bị trong hệ thống đo lường.

Khóa học LabVIEW Cơ bản - Danh sách bài học

 1. Giới thiệu khóa học
 2. NI DAQ
 3. NI MAX
 4. NI MAX Test Panel Analog Input
 5. NI MAX Test Panel Analog Output
 6. NI MAX Test Panel Digital I/O
 7. NI MAX Test Panel Counter I/O
 8. Các hàm DAQmx
 9. DAQ Assistant
 10. Find LabVIEW Examples
 11. Lập trình LabVIEW DAQmx
 12. Các hàm VISA
 13. Cài đặt LabVIEW Instrument Driver
 14. LabVIEW Instrument Driver VI (Agilent 3446X)
 15. Lập trình LabVIEW VISA
Contact Me on Zalo