Đồng bộ hóa: Hàm Queue trong LabVIEW

Logo LabVIEW

Chương 5-14 mô tả đồng bộ hóa trong LabVIEW: Giải thích các hàm Queue. Đồng bộ: Các hàm Queue thực hiện các hoạt động trên Queue. Queue là một trong những cấu trúc dữ liệu cơ bản của chương trình. Giữ dữ liệu đầu vào và đầu ra tuần tự. Dùng cho lập trình tuần tự. Đưa dữ liệu vào Queue được gọi là enqueue và lấy dữ liệu ra gọi là dequeue.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Contact Me on Zalo