Nguồn điện dạng mô-đun

Dòng sản phẩm mô-đun Elgar ReFlex Power™

ReFlex Power™ là một hệ thống nguồn điện dạng mô-đun có thể lập trình, mật độ cao, cung cấp các tài nguyên DC, AC và tải điện tử, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của một bộ điều khiển duy nhất. ReFlex Power™ (RFP™) mang lại một nền tảng linh hoạt, có thể cấu hình lại, lý tưởng cho ATE và môi trường kiểm tra sản xuất, nơi RFP™ có thể cung cấp nguồn phân cực và các kích thích có thể lập trình cũng như tải có thể lập trình cho (các) thiết bị được kiểm tra.

Hệ thống nguồn điện dạng mô-đun AC/DC/tải có thể lập trình:

  • Thiết kế dạng mô-đun
  • 100% hệ thống kỹ thuật số
  • Số lượng mô-đun có thể điều khiển lên đến 95 thông qua 8 khay của khung hệ thống
  • Kiểm soát nhiều nguồn cung cấp AC/DC và tải trong một hoặc nhiều khung máy hệ thống lớn
  • Tạo "mô-đun ảo"
  • Mật độ công suất cao nhất

Khung máy Elgar ReFlex

Điệp áp: ngõ vào 115 - 400V
Mô tả khái quát: khung máy cho mô-đun nguồn ReFlex, 12 khe cắm, ngõ vào AC / DC đa năng

Mô-đun nguồn AC Elgar ReFlex

Điệp áp: 16 - 65V
Dòng điện: 3.5 - 7A
Công suất: 875VA
Mô tả khái quát: Mô-đun nguồn ngõ ra AC ReFlex

Mô-đun bộ điều khiển nguồn Elgar ReFlex

Mô tả khái quát: Mô-đun điều khiển nguồn ReFlex được kích hoạt Ethernet

Mô-đun nguồn DC công suất cao Elgar ReFlex

Điệp áp: 33 - 450V
Dòng điện: 2.3 - 30A
Công suất: 1000W
Mô tả khái quát: Mô-đun nguồn ngõ ra DC ReFlex

Mô-đun nguồn DC công suất thấp Elgar ReFlex

Điệp áp: 16 - 65V
Dòng điện: 5.1 - 20.6A
Công suất: 330W
Mô tả khái quát: Mô-đun nguồn ngõ ra DC ReFlex

Mô-đun tải DC Elgar ReFlex

Điệp áp: 500V
Dòng điện: 5 - 30A
Công suất: 375 – 750W
Mô tả khái quát: Mô-đun tải DC Elgar ReFlex