Pickering Interfaces - PCI

PCI Chuyển mạch & PCI Mô phỏng

Các card chuyển mạch PCI và mô phỏng PCI cấp thiết bị có thể được xếp tầng để tạo thành các mạng chuyển mạch mở rộng hơn.

Card chuyển mạch

Có sẵn trong các cấu hình của Reed relay, bộ ghép kênh, ma trận mật độ cao, điện trở lập trình, ma trận RF, driver relay và I/O kỹ thuật số.

Card mô phỏng

Giải pháp PCI để mô phỏng các cảm biến môi trường, bao gồm máy đo nhiệt độ, áp suất, độ cao và biến dạng

Sản phẩm Pickering Interfaces - PCI tiêu biểu