NI MAX Test Panel Digital I/O

Logo LabVIEW

Chương 6-6 sẽ mô tả màn hình Digital I/O của Test Panel của NI MAX. Tab Digital I/O cho phép bạn thực hiện các thao tác Digital I/O trên thiết bị NI-DAQmx của mình để xem chức năng của thiết bị.

Nhấp chuột phải vào NI USB-DAQ được hiển thị trong "Devices and Interfaces" trong NI MAX → "Test Panel" hoặc chọn "Test Panel" từ thanh menu bên phải để mở màn hình bảng kiểm tra và chọn tab "Digital I/O ” để hiển thị màn hình đầu ra analog.

Ưu điểm của NI DAQ - Peritec Sales
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*