Thiết bị kiểm định

Trong các quy trình kiểm tra, thử nghiệm hiện đại, ngày càng có nhiều sản phẩm điện tử phải đáp ứng các yêu cầu quy định quốc tế về khí thải và khả năng miễn nhiễm. Những yêu cầu trên càng khắt khe hơn với các sản phẩm được phân phối ở cộng đồng châu Âu cũng như một số quốc gia ở Châu Á. Các giải pháp kiểm định do AMETEK Programmable Power cung cấp giúp đo lường các sản phẩm theo các tiêu chuẩn mới nhất.

Hệ thống kiểm định California Instruments

Điệp áp: 150 - 300 V
Dòng điện: 0 - 37 A
Công suất: 1250 - 15000VA
Mô tả khái quát: Hệ thống kiểm tra tuân thủ IEC - Kiểm tra tuân thủ độ miễn cảm AC & DC 1250-15000VA, có thể lập trình

Hệ thống kiểm định California Instruments MX

Điệp áp: 150 - 300 V
Dòng điện: 0 - 37 A
Công suất: 1250 - 15000VA
Mô tả khái quát: Kiểm tra sóng hài và độ méo dạng cho các thiết bị AC công suất cao