Tải điện tử

Tải điện tử AMREL & Sorensen
Phụ tải điện tử được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ kiểm tra, thử nghiệm bộ chuyển đổi điện năng đến bộ tạo dòng điện. Một loạt các nguồn điện có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng tải điện tử từ bộ chuyển đổi, bộ biến tần và UPS đến các nguồn điện như pin và tế bào nhiên liệu.

Các sản phẩm dòng eLOAD của thương hiệu AMREL do AMETEK Programmable Power sản xuất đã đoạt giải thưởng về Tải điện tử làm mát bằng không khí và nước xếp hạng 200kW +, 5000Adc và 1200Vdc. Các tải điện tử dòng SL của thương hiệu Sorensen mang lại giá trị lớn với nền tảng linh hoạt trong các loại tải có sẵn từ 75-1800W với cả đầu vào DC và AC ở các thiết bị dạng để bàn, mô-đun và độc lập.

PLA

Điệp áp: 10–1200 Vdc
Dòng điện: 10–1500 Adc
Công suất: 800 W–7.5 kW
Mô tả khái quát: Tải điện tử DC làm mát bằng không khí, có thể lập trình

PLW

Điệp áp: 60–1200 Vdc
Dòng điện: 10–1500 Adc
Công suất: 6–250 kW
Mô tả khái quát: Tải điện tử DC làm mát bằng nước, có thể lập trình

SLD DC

Điệp áp: 60 - 80V
Dòng điện: 5 - 100A
Công suất: 50 - 500W
Mô tả khái quát: Tải DC có đầu vào kép, công suất thấp, có thể lập trình

SLH AC/DC

Điệp áp: 300 - 500V
Dòng điện: 4 - 18A
Công suất: 1200 - 1800VA/W
Mô tả khái quát: Tải AC/DC công suất cao, có thể lập trình

SLH DC

Điệp áp: 60 - 500V
Dòng điện: 60 - 360A
Công suất: 600 - 1800W
Mô tả khái quát: Tải DC công suất cao, có thể lập trình

SLM AC/DC

Điệp áp: 60 - 500V
Dòng điện: 1 - 20A
Công suất: 600 - 1800W
Mô tả khái quát: Tải AC/DC ngõ vào đơn, có thể lập trình

SLM DC

Điệp áp: 60 - 500V
Dòng điện: 10 - 60A
Công suất: 75 - 300W
Mô tả khái quát: Tải DC ngõ vào đơn, có thể lập trình

SLM 1/4 khung

Mô tả khái quát: Khung giá đỡ lớn, ngăn đơn hoặc 4 ngăn cho các tải dạng mô-đun SLM&SLD