Tích hợp hệ thống

Tích hợp hệ thống sẽ bao gồm các bài viết về Case Study của những dự án thực tế đã hoàn thành. Các bài viết sẽ mang lại thông tin hữu ích cho người đọc qua đó người đọc sẽ có góc nhìn chân thực nhất về hệ thống thực được xây dựng bởi phần cứng và phần mềm trong hoàn cảnh và điều kiện thực từ khách hàng.

Case Study: Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu

Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Từ Cảm Biến Áp Suất

Với đối tượng đo cần được thu thập nhằm kiểm soát áp suất trên hệ thống máy công nghiệp, Peritec đã xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu dựa trên các thiết bị và phần mềm đến từ NI.