Cách debug lỗi sử dụng Probe Tool

Logo LabVIEW

Chương 2-7 sẽ giới thiệu đến các bạn sử dụng Probe Tool trong LabVIEW để xem giá trị đang chạy qua dây khi chương trình VI thực thi.

*Probe Tool là đầu đo thường được dùng trong đo lường hoặc kiếm thử thiết bị

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*