Lập trình LabVIEW VISA

Logo LabVIEW

Chương 6-15 sẽ mô tả lập trình LabVIEW sử dụng các hàm VISA. Sử dụng hàm VISA để tạo chương trình giao tiếp với thiết bị đo và thực hiện phép đo bằng cách gửi và nhận lệnh.


VISA Function Palette

Các hàm VISA có thể được chọn từ bảng hiển thị bởi [Instrument I/O] → [VISA] trên Function Palette của Block Diagram.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Contact Me on Zalo