Trang chủ / Sản phẩm / NI / DAQ

Xây dựng một hệ thống thu thập dữ liệu mà bạn có thể tin tưởng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Với các phép đo chính xác và có độ chính xác cao, biến dữ liệu trong thế giới thực thành những nền tảng dữ liệu của bạn.