Các chức năng của Front Panel

Logo LabVIEW

Trong chương 2-3, chúng ta sẽ đi đến phần nội dung mô tả cách thao tác với các đối tượng (điều khiển, giám sát,…) trên Front Panel trong LabVIEW. Làm theo các bước để tạo Front Panel như bên dưới.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*