Hàm so sánh

Logo LabVIEW

Chương 5-7 mô tả chức năng so sánh trong LabVIEW. Hàm so sánh thực hiện các phép toán so sánh (> <lớn / nhỏ, = bằng), đưa ra các phán đoán có điều kiện, so sánh các giá trị Boolean, chuỗi, số, mảng và cụm và cho ra kết quả TRUE / FALSE (sai).

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*