Các tùy chọn cài đặt của phần mềm LabVIEW

Logo LabVIEW

Bạn có thể đặt tùy chọn hệ thống LabVIEW bằng cách chọn "Options" từ "Tools" trong menu và thiết lập từng cài đặt. Có nhiều cài đặt khác nhau như cài đặt sử dụng bộ nhớ LabVIEW, cài đặt trong lựa chọn đường dẫn cho tìm kiếm VI, cài đặt màu hiển thị và cài đặt số lần hoàn tác tối đa.

Bạn có thể cấu hình màn hình theo cài đặt yêu thích của mình, chẳng hạn như chèn các đường lưới và hiển thị các chức năng bằng các biểu tượng.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này