Pickering Interfaces - PXI

PXI Chuyển mạch & Mô phỏng dành cho hầu hết các ứng dụng có thể kiểm tra

Pickering Interfaces là nhà sản xuất hàng đầu về mô-đun PXI mô phỏng và PXI chuyển mạch, ở định dạng PXI & PXIe

Pickering Interfaces - PXI

Mô-đun PXI chuyển mạch

Hơn 1.000 mô-đun chuyển mạch từ rờ-le, ma trận lớn mật độ cao, bộ ghép kênh, RF & vi sóng, chèn lỗi, v.v.

Mô-đun PXI mô phỏng

Mô phỏng các cảm biến môi trường, bao gồm nhiệt độ, áp suất, cao độ và biến dạng.

Máy chính, mô-đun xử lý nhúng, mô-đun giao tiếp từ xa

Pickering Interfaces cung cấp cả máy chính và mô-đun giao tiếp PXI & PXIe hỗ trợ tất cả các mô-đun mô phỏng và chuyển mạch cũng như các mô-đun từ các hãng khác.

Sản phẩm Pickering Interfaces tiêu biểu