Peritec - LabVIEW - TestStand - nhà phân phối ủy quyền chính thức của NI tại Việt Nam

Hợp tác với NI (National Instruments)

Peritec là nhà phân phối ủy quyền chính thức các sản phẩm của NI tại Việt Nam.

Peritec tư vấn khách hàng về LabVIEW, TestStand và các sản phẩm của NI cho khách hàng tại Việt Nam.

Là Platinum Alliance Partner duy nhất của NI tại khu vực ASEAN và có số lượng certified LabVIEW developers nhiều nhất ở Việt Nam, Peritec cung cấp các giải pháp kỹ thuật về đo lường, kiểm thử và tự động hóa sử dụng LabVIEW và các công nghệ của NI. Peritec có hơn 30 năm kinh nghiệm sử dụng nền tảng của NI với hơn 4000 dự án thành công, đặc biệt là cho các đối tác và khách hàng Nhật Bản.

Peritec thực hiện các khóa học theo chuẩn quốc tế của NI như LabVIEW Core 1, LabVIEW Core 2, LabVIEW Core 3, Developing Machine Vision Systems with Vision Builder AI.

Liên hệ

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ văn phòng: UNIKA Vietnam, đường số 12, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

Điện thoại/Zalo/WhatsApp/Viber/Kakao/Line/Signal: 0932529288 hoặc 0342529288

Chứng nhận công nghiệp

NI Partner System Integration - Platinum Partner
NI Partner SystemLink - Platinum Partner
NI Partner RF and Wireless - Platinum Partner
Certificated Professional Instructor
Certified LabVIEW Developer

Khách hàng

Cao Thang College logo
Hanoi UST logo
HCMUTE logo
PHENIKAA UNI logo
UIT logo
VinUni logo
UET VNU logo
RMIT University logo
Kien Giang University logo
Kien Giang College logo
Vin smart logo
Brother Industies Sai Gon logo
LG Display logo
Premo Việt Nam logo
Proteus industries logo
Viettiep crystal logo
IEVN logo
TMP-logo
Cao Thang College logo
Hanoi UST logo
HCMUTE logo
PHENIKAA UNI logo
UIT logo
VinUni logo
UET VNU logo
RMIT University logo
Kien Giang University logo
Kien Giang College logo
Vin smart logo
Brother Industies Sai Gon logo
LG Display logo
Premo Việt Nam logo
Proteus industries logo
Viettiep crystal logo
IEVN logo
TMP-logo
Cao Thang College logo
Hanoi UST logo
HCMUTE logo
PHENIKAA UNI logo
UIT logo
VinUni logo
UET VNU logo
RMIT University logo
Kien Giang University logo
Kien Giang College logo
Vin smart logo
Brother Industies Sai Gon logo
LG Display logo
Premo Việt Nam logo
Proteus industries logo
Viettiep crystal logo
IEVN logo
TMP-logo
Cao Thang College logo
Hanoi UST logo
HCMUTE logo
PHENIKAA UNI logo
UIT logo
VinUni logo
UET VNU logo
RMIT University logo
Kien Giang University logo
Kien Giang College logo
Vin smart logo
Brother Industies Sai Gon logo
LG Display logo
Premo Việt Nam logo
Proteus industries logo
Viettiep crystal logo
IEVN logo
TMP-logo
Cao Thang College logo
Hanoi UST logo
HCMUTE logo
PHENIKAA UNI logo
UIT logo
VinUni logo
UET VNU logo
RMIT University logo
Kien Giang University logo
Kien Giang College logo
Vin smart logo
Brother Industies Sai Gon logo
LG Display logo
Premo Việt Nam logo
Proteus industries logo
Viettiep crystal logo
IEVN logo
TMP-logo
Cao Thang College logo
Hanoi UST logo
HCMUTE logo
PHENIKAA UNI logo
UIT logo
VinUni logo
UET VNU logo
RMIT University logo
Kien Giang University logo
Kien Giang College logo
Vin smart logo
Brother Industies Sai Gon logo
LG Display logo
Premo Việt Nam logo
Proteus industries logo
Viettiep crystal logo
IEVN logo
TMP-logo
Cao Thang College logo
Hanoi UST logo
HCMUTE logo
PHENIKAA UNI logo
UIT logo
VinUni logo
UET VNU logo
RMIT University logo
Kien Giang University logo
Kien Giang College logo
Vin smart logo
Brother Industies Sai Gon logo
LG Display logo
Premo Việt Nam logo
Proteus industries logo
Viettiep crystal logo
IEVN logo
TMP-logo