Peritec Việt Nam - NI Việt Nam

NI Việt Nam

Trong hơn 40 năm qua, NI (tên gọi trước đây National Instruments) đã phát triển các hệ thống đo lường tự động và kiểm tra tự động hiệu suất cao để giúp giải quyết các thách thức kỹ thuật hiện tại và trong tương lai. Nền tảng mở, được xác định bằng phần mềm của NI sử dụng phần cứng dạng mô-đun và hệ sinh thái mở rộng để giúp biến các khả năng mạnh mẽ thành giải pháp thực sự.

Sản phẩm giáo dục

Bằng kinh nghiệm thực tiễn cùng sự hợp tác với các chuyên gia giáo dục, NI đã phát triển các thiết bị và phần mềm hỗ trợ các sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên trong việc học tập, nghiên cứu và đào tạo các kỹ sư tương lai.

Xem thêmNI PXI

Hệ thống PXI cung cấp khả năng kết hợp với các mô-đun đo lường hiêu suất cao và các mô-đun I/O khác có tính năng đồng bộ hóa và phần mềm cho các ứng dụng kiểm tra và đo lường từ thiết bị kiểm thử cho đến kiểm tra tự động trên dây chuyền sản xuất.

Xem thêmNI cDAQ-cRIO

CompactDAQ là nền tảng thu thập dữ liệu linh động, chắc chắn, tích hợp kết nối và điều hòa tín hiệu vào các mô-đun I/O để kết nối trực tiếp với bất kỳ cảm biến hoặc tín hiệu nào. Sử dụng CompactDAQ với phần mềm LabVIEW để tùy chỉnh cách bạn thu thập, phân tích, trình bày và quản lý dữ liệu đo của bạn.

Các hệ thống CompactRIO cung cấp khả năng xử lý hiệu suất cao, I/O có điều kiện dành riêng cho cảm biến và một chuỗi công cụ phần mềm tích hợp chặt chẽ, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng IoT trong công nghiệp (IIoT), giám sát và điều khiển.

Xem thêm
Thiết bị giao tiếp truyền thông

Chuẩn truyền thông cho ôtô hỗ trợ cho các khung và tín hiệu của Ethernet, CAN, LIN và FlexRay. Sử dụng các sản phẩm này để mô phỏng phần cứng, giám sát kênh truyền thông, điều khiển tự động hóa, v.v.

Mạng truyền thông công nghiệp cho các giao thức công nghiệp phổ biến như PROFINET, OPC UA và EtherCAT. Sử dụng các sản phẩm này để kết nối hệ thống NI với nhiều thiết bị và cơ sở hạ tầng của bên thứ ba.

Xem thêmPhần mềm

Phần mềm là trung tâm của nền tảng NI. Tất cả các sản phẩm phần mềm NI đều được thống nhất, bao gồm môi trường phát triển và phần mềm ứng dụng - từ cấu hình đến ngôn ngữ lập trình - một bộ trình điều khiển mở rộng để giao tiếp với I/O và các tiện ích bổ sung cho các nền tảng triển khai chuyên biệt. Nó là sự kết hợp độc đáo của các giao diện phần mềm này và khả năng tương tác vốn có của chúng, điều đó đã tách nền tảng NI ra khỏi phần còn lại.

Xem thêm