Trang chủ / Sản phẩm / NI / Phần mềm NI

Các phần mềm của NI

Phần mềm là trung tâm của nền tảng NI. Tất cả các sản phẩm phần mềm đều được thống nhất, bao gồm môi trường phát triển và phần mềm ứng dụng – từ cấu hình đến ngôn ngữ lập trình – một bộ trình điều khiển mở rộng để giao tiếp với I/O và các tiện ích bổ sung cho các nền tảng triển khai chuyên biệt. Đó là sự kết hợp độc đáo của các giao diện phần mềm này và khả năng tương tác vốn có của chúng, điều đó đã tách nền tảng NI ra khỏi phần còn lại.