Emona TIMS (Telecommunication Instructional Modelling System) là phần cứng giảng dạy trong phòng thí nghiệm vô tuyến, truyền thông kỹ thuật số, SDR (Software Defined Radio), quang học và truyền thông quang, tín hiệu và hệ thống, và các đề tài của sinh viên. Đây là hệ thống thí nghiệm truyền thông linh hoạt kết hợp tất cả các công cụ cần thiết để thực hiện nhanh chóng và dễ dàng mọi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm truyền thông.

netTIMS, netTIMS-FreeWire và netCIRCUITlabs là các thiết bị thí nghiệm điện tử viễn thông từ xa đa người dùng (online multi-user) đầu tiên trên thế giới.

Sản xuất tại Úc, được sử dụng tại hơn 400 trường đại học ở hơn 50 quốc gia trên thế giới.

TIMS 301/C - Thiết bị giảng dạy nâng cao

Xem thêmBISKIT - Bộ thí nghiệm nhỏ gọn

Xem thêmPhòng thí nghiệm phần cứng trên nền tảng IOT

Xem thêmPhần mềm mô phỏng