EMONA TIMS

Chương trình phát triển liên tục của Emona tập trung vào các lĩnh vực truyền thông chuyên ngành cung cấp kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực mới nhất trong lý thuyết viễn thông. Trong các tiêu chuẩn sản xuất, Emona cam kết chính sách chất lượng đảm bảo độ tin cậy của TIMS trong môi trường giảng dạy đòi hỏi khắt khe. Các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt được thi hành trong quá trình lắp ráp, hiệu chuẩn và thử nghiệm burn-in.

Thiết bị phòng lab sản xuất tại Úc, được sử dụng tại hơn 400 trường đại học ở hơn 50 quốc gia trên thế giới.

TIMS 301
Thiết bị giảng dạy tiên tiến

BISKIT -
Bộ thí nghiệm nhỏ gọn