Bitlismen™ - GIẢI PHÁP MICROGRID

Bitlismen_logo

Với sự thành công qua nhiều dự án khác nhau, Bitlismen™ tự tin mang đến các giải pháp tối ưu cho yêu cầu của khách hàng trong đa dạng các lĩnh vực.

Sản phẩm

Solar&Wind Generation Trainer

SOLAR & WIND POWER GENERATION TRAINER

Hệ thống phát điện mặt trời và gió cho phép người dùng kiểm tra hoạt động đồng bộ của 2 bộ phận sản xuất điện mặt trời và điện gió dưới dạng lưới điện nhỏ. Bộ phận tạo điện mặt trời bao gồm một bảng PV và một dãy đèn halogen, đóng vai trò như một bộ mô phỏng mặt trời.

SWF-1

SOLAR & WIND & FUEL CELL POWER GENERATION TRAINER

SOLAR & WIND & FUEL CELL POWER GENERATION TRAINER là một hệ thống phát điện năng lượng mặt trời, gió và pin nhiên liệu.

Traditional & Hydro Power Generation Trainer

TRADITIONAL & HYDRO POWER GENERATION TRAINER

Hệ thống máy phát điện truyền thống và thủy lực cho phép giám sát cách các nguồn điện tái tạo và truyền thống hoạt động song song (đồng bộ) trong một microgrid. Trước tiên, hệ thống phát điện thủy lực được đồng bộ với máy truyền thống và sau đó, tiến hành ngược lại.

SG-1

SMART GRID TRAINER

Khi có hệ thống Power Labs Ecosystem Trainers, với việc sử dụng phần mềm Smart Grid, người dùng có thể có một hệ thống Smart Grid.