Trang chủ / Sản phẩm / LabVIEW Course / Phần mềm NI / NI Vision Development Module

NI Vision Development ModuleNI Vision Development Module (VDM)

NI Vision Development Module (NI VDM) giúp bạn phát triển phần mềm cho các ứng dụng thị giác máy và xử lý hình ảnh. Bạn có thể dùng nó với môi trường lập trình đồ họa LabVIEW, C, C++ và C# cho các hệ thống Windows và LabVIEW cho các hệ thống thời gian thực. Chọn từ hàng trăm thuật toán xử lý hình ảnh bao gồm các bộ lọc, hình thái học, khớp mẫu và phân loại. Mô-đun này bao gồm IP chạy được trên cả bộ vi xử lý lẫn FPGA và cho phép import các mô hình deep learning được phát triển trong TensorFlow.

giúp bạn phát triển phần mềm cho các ứng dụng thị giác máy và xử lý hình ảnh. Bạn có thể dùng nó với môi trường lập trình đồ họa LabVIEW, C, C++ và C# cho các hệ thống Windows và LabVIEW cho các hệ thống thời gian thực. Chọn từ hàng trăm thuật toán xử lý hình ảnh bao gồm các bộ lọc, hình thái học, khớp mẫu và phân loại. Mô-đun này bao gồm IP chạy được trên cả bộ vi xử lý lẫn FPGA và cho phép import các mô hình deep learning được phát triển trong TensorFlow.giúp bạn phát triển phần mềm cho các ứng dụng thị giác máy và xử lý hình ảnh. Bạn có thể dùng nó với môi trường lập trình đồ họa LabVIEW, C, C++ và C# cho các hệ thống Windows và LabVIEW cho các hệ thống thời gian thực. Chọn từ hàng trăm thuật toán xử lý hình ảnh bao gồm các bộ lọc, hình thái học, khớp mẫu và phân loại. Mô-đun này bao gồm IP chạy được trên cả bộ vi xử lý lẫn FPGA và cho phép import các mô hình deep learning được phát triển trong TensorFlow.

Yêu cầu development license cho máy tính phát triển ứng dụng.

Yêu cầu deployment license cho máy tính chạy chương trình thực thi (.EXE).

Download NI Vision Development Module tại đây (dùng thử đến 45 ngày)

Cài đặt phần mềm cần thiết cho xử lý ảnh với LabVIEW