Bitlismen™ - TÍCH HỢP NĂNG LƯỢNG 4.0

Với sự thành công qua nhiều dự án khác nhau, Bitlismen™ tự tin mang đến các giải pháp tối ưu cho yêu cầu của khách hàng trong đa dạng các lĩnh vực.

Energy 4.0

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Giải pháp Tích hợp năng lượng 4.0 của Bitlismen™ được tích hợp 4 công nghệ hàng đầu:

 • Augmented Reality (thực tế tăng cường)
  • Gồm các mô-đun của các mô hình 3D
  • Các hệ thống Digital Twin
  • AR dành cho các tính năng IIoT
  • Hướng dẫn sử dụng AR
  • Điều khiển và giám sát từ các mô hình AR

 • Artificial Intelligence (trí tuệ nhân tạo)
  • Bao gồm: Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks
  • Phép hồi quy đơn giản
  • Phân loại đơn giản
  • Phân loại tín hiệu 1D
  • Hồi quy tín hiệu 1D
  • Nhận dạng hình ảnh
  • Phân tích chất lượng điện năng dựa trên AI
   • Điện áp RMS, dòng điện RMS, tần số
   • Sóng hài (lên đến bậc 64)
   • Công suất hoạt động, phản kháng và biểu kiến
   • Hệ số công suất
   • Biểu đồ véc-tơ

 • Industrial IoT (Internet of Things dành cho công nghiệp)
  • Giới thiệu về vảm biến và bộ truyền động
  • Giới thiệu về kiểm soát và thu thập dữ liệu
  • Chuyển đổi dữ liệu của cảm biến thành các đại lượng vật lý
  • Phân tích thống kê
  • Truyền và nhận dữ liệu
  • Hệ thống PLE truyền dữ liệu hai chiều với các cổng IIoT

 • Mixed Power Microgrids (các lưới điện hỗn hợp)
  • Hardware-In-The-Loop thời gian thực dựa trên FPGA
  • Mô phỏng các hệ thống phát khác nhau
  • Mô phỏng truyền tải và phân phối điện năng
  • Mô phỏng các tải phức tạp
  • Mô phỏng mạng lưới điện
  • Công suất thực trong vòng lặp
  • Hệ thống lưới điện hỗn hợp bằng sự kết hợp giữa hệ thống phần cứng PLE và các hệ thống HIL

VIDEO GIỚI THIỆU

TÀI LIỆU

Tải và xem Datasheet của hệ thống