Giới thiệu các hàm trong LabVIEW

Logo LabVIEW

Chương 5-1 mô tả các hàm chức năng cơ bản của LabVIEW. Trong LabVIEW, bạn có thể tạo một chương trình bằng cách sắp xếp các hàm chức năng nhằm thực hiện các thao tác như tính toán, so sánh, hiển thị và nối dây các khối chức năng lại với nhau.

Các khối chức năng có thể được đặt bằng cách kéo và thả từ bảng chức năng được hiển thị bằng cách nhấp chuột phải vào Block Diagram của VI.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này