Các thành phần trang trí giao diện người dùng

Logo LabVIEW

Bài viết này sẽ giải thích cách trang trí trong LabVIEW. Các biểu tượng trang trí Front Panel, chẳng hạn như hình tròn, hình vuông, đường thẳng và mũi tên, không được sử dụng làm dữ liệu chương trình.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*