Bitlismen™ - GIÁO DỤC TỪ XA

Bitlismen_logo

GIỚI THIỆU

Khoa học kỹ thuật thời công nghệ 4.0 mang lại một lượng lớn các công cụ và hỗ trợ tiên tiến cho việc đào tạo từ xa, mang lại những bước đi tiến bộ cho Hệ thống Giáo Dục toàn cầu.

DL

Thế giới đang thay đổi đáng kể và mang đến những thách thức mới. COVID19 là một trong số đó, các vấn đề đó có thể cải cách hệ thống giáo dục ngay từ gốc rễ. Tính năng Học từ xa đã là xu hướng bắt buộc. Vì vậy, các hệ thống giáo dục nên được chuyển đổi từ tương tác thực tế sang môi trường học từ xa.

CÁC LỰA CHỌN KHÓA HỌC

Các hệ thống của Biltlismen’s Power Labs Ecosystems có tùy chọn học từ xa, cho phép học viên được tiếp cận từ xa thông qua Internet, học viên sẽ hoàn toàn có thể điều khiển hệ thống.

Việc đào tạo từ xa không chỉ giúp giảm thiểu sự hạn chế đối với mảng giáo dục kỹ thuật bằng cách làm cho việc học tập hiệu quả hơn, mà còn giúp người học có thể chia sẻ hầu như các phòng thí nghiệm kỹ thuật với các trường đại học khác, thực hiện các thí nghiệm chung, thực hiện các thí nghiệm trực tiếp cho một lượng lớn người dùng ở khắp nơi trên thế giới và được hưởng lợi từ khả năng vô hạn của Internet.

Các lựa chọn cho khóa học từ xa

 • Cơ bản
  • Người dùng kết nối với máy tính phòng thí nghiệm thông qua Zoom hoặc bất kỳ phương tiện kết nối từ xa nào khác.
  • Các hệ thống có thể được kiểm soát và giám sát hoàn toàn từ phần mềm.
  • Các hệ thống tự động nối dây lại các bộ phận cho mỗi bài thí nghiệm thực tế mà không cần thao tác trực tiếp ngay tại phòng đặt thiết bị
 • Nâng cao
  • Người dùng kết nối với máy tính phòng thí nghiệm thông qua Zoom hoặc bất kỳ phương tiện kết nối từ xa nào khác.
  • Các hệ thống có thể được kiểm soát và giám sát hoàn toàn từ phần mềm.
  • Các hệ thống có một phần mềm hỗ trợ, cho phép người dùng thực hiện từ xa việc nối dây các thành phần của hệ thống cho mỗi phòng thí nghiệm thực hành. Việc nối dây sai do người dùng thực hiện sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho thiết bị hoặc gây ra bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào.

Một cách tiếp cận khác của việc đào tạo từ xa là cung cấp phần cứng thực hành cá nhân cho người học để họ có thể thực hiện các nhiệm vụ và bài tập được giao của mình ở nhà. Đối với điều này, Bitlismen™ hỗ trợ cung cấp các nền tảng thực hành Per Student dành cho công việc cá nhân bao gồm các chủ đề về phân tích chất lượng điện và bảo vệ rờ-le dựa trên bộ vi xử lý.

TÀI LIỆU

Tải và xem Datasheet của hệ thống