Trang chủ / Sản phẩm / NI / Thiết bị giao tiếp truyền thông

Chuẩn truyền thông cho ôtô hỗ trợ cho các khung và tín hiệu của Ethernet, CAN, LIN và FlexRay. Sử dụng các sản phẩm này để mô phỏng phần cứng, giám sát kênh truyền thông, điều khiển tự động hóa, v.v.

Mạng truyền thông công nghiệp cho các giao thức công nghiệp phổ biến như PROFINET, OPC UA và EtherCAT. Sử dụng các sản phẩm này để kết nối hệ thống NI với nhiều thiết bị và cơ sở hạ tầng của bên thứ ba.