Các hàm DAQmx

Logo LabVIEW

Chương 6-8 sẽ mô tả các hàm DAQmx trong LabVIEW. Các hàm DAQmx là các hàm VI có thể được sử dụng để lập trình hoạt động thu thập dữ liệu, tạo tín hiệu và cài đặt cho các thiết bị NI DAQ.

Ưu điểm của NI DAQ - Peritec Sales
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*