GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ

GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ

GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ

Peritec được thành lập từ năm 1985 với bề dày kinh nghiệm thông qua hơn 4000 dự án đo lường kiểm thử thành công. Peritec đã thành lập văn phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ kỹ sư thường xuyên phát triển các hệ thống ở nhiều lĩnh vực như Electronics Manufacturing, Semiconductor, Automotive, ADGR&D.

Hiện tại, Peritec đang triển khai các loại dịch vụ bao gồm

  • Cung cấp Giải pháp đa ngành
  • Tích hợp Hệ thống nâng cao
  • Tư vấn kỹ thuật

GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ

GIẢI PHÁP ĐA NGÀNH

TÍCH HỢP HỆ THỐNG NÂNG CAO

Peritec sử dụng các thiết bị phần cứng từ các Nhà cung cấp hàng đầu trong Lĩnh vực Đo lường - Kiểm thử cùng phần mềm LabVIEW, ngôn ngữ lập trình đồ họa chuyên dùng cho đo lường và thử nghiệm, để cung cấp các dịch vụ toàn diện từ đề xuất và thiết kế đến phát triển và triển khai hệ thống T&M (hệ thống đo lường và thiết bị thử nghiệm).

Bằng cách tận dụng năng lực công nghệ của Peritec, công ty đã phát triển nhiều loại sản phẩm, Peritec cung cấp các hệ thống có thể hỗ trợ sự phát triển của khách hàng.

TƯ VẤN KỸ THUẬT

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đo lường và kiểm thử của Peritec sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu trong việc đánh giá chất lượng và độ chính xác của sản phẩm và quy trình sản xuất.