Kiểu dữ liệu Table/List Box

Logo LabVIEW

Mô tả Table/List Box trong LabVIEW.

Table Box là tập hợp dữ liệu ký tự được phân tách bằng các hàng và cột kiểu bảng, chẳng hạn như Excel.

Trong List Box, bạn có thể chọn một mục từ danh sách hiển thị nhiều lựa chọn và xuất và hiển thị dữ liệu.

Trong Front Panel, nhấp chuột phải và chọn từ danh mục List, Table & Tree

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này