Xử lý các lỗi cơ bản thường gặp

Logo LabVIEW

Chương 2-5 sẽ giúp bạn tìm hiểu cách sửa các lỗi xảy ra khi tạo LabVIEW VI.

[rml_read_more]

Hiển thị danh sách lỗi

Nếu có lỗi trong VI, VI không thể được thực thi và nút thực thi sẽ ở trạng thái bị hỏng.

Nếu bạn nhấp vào nút thực thi ở trạng thái này, danh sách lỗi sẽ được hiển thị.

Hình bên dưới là một VI không có hằng số được nối với hàm chia. Vì giá trị chưa được nhập nên không thể thực hiện được và nút thực thi ở trạng thái bị hỏng.

Nút Run bị hỏng không thể thực thi được chương trình

Nếu bạn nhấn vào nút Run ở trạng thái này, danh sách lỗi sẽ được hiển thị

Danh sách lỗi hiển thị nơi xảy ra lỗi và thông tin chi tiết. "Divide: Contains unwired or bad terminal"

Sửa lỗi bằng cách tham khảo nội dung lỗi này. Các cách hiển thị danh sách lỗi

  • Nhấn vào nút Run khi bị lỗi
  • MenuViewError List
  • Phím tắt "Ctrl + L"

Xác định vị trí bị lỗi

Ở giao diện Error List, nhấn vào nút "Show Error" để chuyển tới vị trí bị lỗi.

Lỗi nối dây trong Block Diagram

Nếu có sự cố khi kết nối các dây trong Block Diagram của VI, các dây sẽ được hiển thị dưới dạng dây được đánh dấu chéo.

Hình bên dưới là màn hình hiển thị của lỗi dây nối đầu ra nối với đầu vào.

Để xóa lỗi này, bạn chỉ cần xóa dây bị lỗi.

Xóa tất cả các dây bị lỗi trong Block Diagram

1. Chọn Edit trên thanh MenuRemove Broken Wires

2. Bạn cũng có thể xóa các dây bị lỗi bằng phím tắt "Ctrl + B"