Giới thiệu về phần mềm LabVIEW

Logo LabVIEW

Tổng quan về LabVIEW

Nhìn chung, việc tạo ra các chương trình phục vụ đo lường, điều khiển, xử lý dữ liệu đòi hỏi phải có kiến thức toán học cao cấp và hơn hết là việc xây dựng chương trình ứng dụng rất phức tạp như sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau,

Trong nghiên cứu và phát triển, ngoài mục đích ban đầu, một lượng lớn thời gian sẽ được dành cho việc đo lường và kiểm soát, sau đó là tạo chương trình để phân tích dữ liệu. LabVIEW là một công cụ lập trình giúp giải quyết những rắc rối khi tạo các chương trình trong lĩnh vực đo lường, điều khiển và phân tích cùng một lúc.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này