Trang chủ / Sản phẩm / NI / Phần mềm / NI TestStand

NI TestStand

NI TestStand là một phần mềm ứng dụng hỗ trợ kỹ sư kiểm thử để xây dựng và triển khai các hệ thống kiểm thử tự động một cách nhanh chóng.

TestStand là phần mềm quản lý kiểm thử được thiết kế để hỗ trợ phát triển các hệ thống kiểm tra một cách nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng TestStand để phát triển, chạy và triển khai các phần mềm cho hệ thống kiểm tra. Ngoài các chức năng cơ bản, TestStand còn cho phép người dùng mở rộng các chức năng của hệ thống bằng cách phát triển các chuỗi kiểm tra (test sequences) mà trong đó kết hợp với việc sử dụng các Code Modules được viết bằng ngôn ngữ lập trình khác.

NI TestStand còn có thêm các chức năng như: tạo báo cáo, lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và kết nối với các hệ thống khác, đáp ứng được yêu cầu của bất kỳ môi trường nào.

Các sản phẩm liên quan