Hàm Timing

Logo LabVIEW

Chương 5-10 mô tả chức năng định thời trong LabVIEW. Chức năng định thời có thể đặt thời gian chờ của chương trình, xuất thời gian hiện tại, tính toán thời gian đã trôi qua và đặt hẹn giờ.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*