Cài đặt LabVIEW

Logo LabVIEW

Các yêu cầu cơ bản

  • Bạn cần 5GB dung lượng đĩa cứng trống để cài đặt LabVIEW.
  • Bộ nhớ từ 1GB trở lên. CPU được khuyến nghị là Pentium 4M (hoặc tương đương) trở lên.
  • Thời gian cài đặt: khoảng 2 giờ
  • Các lưu ý khi cài đặt "LabVIEW retail version"
    • Khi bạn mua LabVIEW, bạn sẽ được cung cấp một bộ nhớ USB để cài đặt và một License. 
    • Cắm bộ nhớ USB vào PC của bạn và bắt đầu cài đặt. 
    • Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được nhắc nhở nhập khóa cấp phép của mình và nếu bạn xác thực License trực tuyến, bạn sẽ có thể sử dụng nó trong 30 ngày hoặc hơn.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*