Hàm Dialog & User Interface

Logo LabVIEW

Chương 5-11 mô tả các chức năng hộp thoại trong LabVIEW. Các chức năng hộp thoại có thể hiển thị màn hình hộp thoại, thiết lập cài đặt, giá trị đầu ra được nhập vào hộp thoại, hiển thị màn hình cảnh báo lỗi và thao tác dữ liệu lỗi. Hộp thoại là màn hình hiển thị thông tin hoặc yêu cầu người dùng nhập dữ liệu.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*