Trang chủ / Sản phẩm / NI / Sản phẩm giáo dục

Bằng kinh nghiệm thực tiễn cùng sự hợp tác với các chuyên gia giáo dục, NI đã phát triển các thiết bị và phần mềm hỗ trợ các sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên trong việc học tập, nghiên cứu và đào tạo các kỹ sư tương lai.