Gia tốc kế công nghiệp & bộ chuyển đổi vận tốc Piezo

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Gia tốc kế 50 & 100 mV/g đa năng

AC102-1A

Gia tốc kế độ nhạy chuyên biệt - 10 mV/g, 100 mV/g, 500 mV/g, and 1,000 mV/g:

Gia tốc kế ba trục:

AC132
AC115-1D

Gia tốc kế ba trục:

Cảm biến nhiệt độ:

Gia tốc kế nhiệt độ cao:

Gia tốc kế công suất thấp và phần cứng Wireless:

WA102-1A

Cảm biến ứng dụng chuyên biệt:

WT135-1D
MCB210
UEB332

Cảm biến vận tốc Piezo:

TXFA331