Cảm biến nhiệt độ IEPE

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

TC220

TC220

Cảm biến nhiệt độ, đầu nối dạng Top Exit, đầu ra °C

TC224

Cảm biến nhiệt độ, đầu nối dạng Side Exit, đầu ra °C