Gia tốc kế nguồn thấp

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Gia tốc kế nguồn thấp

AC312

AC312

Gia tốc kế điện áp thấp, đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 25 mV/g, ±10%

AC314

Gia tốc kế điện áp thấp, đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 25 mV/g, ±10%