Gia tốc kế 3 trục nhiệt độ cao

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

TXEA331-HT

TXEA331-HT

Gia tốc kế trục, nhiệt độ cao, cao cấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±5%

TXEA333-HT

Gia tốc kế 3 trục, nhiệt độ cao, chi phí thấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±15%