Gia tốc kế 2 trục 100 mV/g

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

TXFA331

AC119

Gia tốc kế 2 trục, đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, với trục X và Z, ± 15%

AC119-M12D

Gia tốc kế 2 trục, đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, với trục X và Z, ±15%