Gia tốc kế 3 trục 10 mV/g

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

AC132

AC312

Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ, 3 trục, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, 10 mV/g, ±10%

AC232

Gia tốc kế 3 trục cao cấp, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, dành cho phân tích Modal & ODS, 10 mV/g, ±5%

TRCA330

Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ, 3 trục, đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, 10 mV/g, ±10%