Gia tốc kế 3 trục 10 mV/g

  • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
  • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Các sản phẩm

AC132

AC132

  • Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ, 3 trục
  • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, 10 mV/g, ±10%

AC232

  • Gia tốc kế 3 trục cao cấp
  • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, dành cho phân tích Modal & ODS, 10 mV/g, ±5%

TRCA330

  • Gia tốc kế công nghiệp thu nhỏ, 3 trục
  • Đầu nối Mini-MIL 4 chân dạng Side Exit, theo hệ tọa độ pha Descartes, 10 mV/g, ±10%