Cảm biến gia tốc và nhiệt độ RTD

 • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
 • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Các sản phẩm

TR102-M12A

TR102-M12A

 • Cảm biến RTD
 • Đầu nối M12 4 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%

TR104-M12A

 • Cảm biến RTD
 • Đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%

TR133-M12A

 • Cảm biến RTD
 • Đầu nối M12 4 chân dạng Top Exit, 500 mV/g, ±10%

TR134-M12A

 • Cảm biến RTD
 • Đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 500 mV/g, ±10%

TR207-M12A

 • Cảm biến RTD nhiệt độ cao, tối đa 325°F (162°C)
 • Đầu nối M12 4 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%

TR208-M12A

 • Cảm biến RTD nhiệt độ cao, tối đa 325°F (162°C),
 • Đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%