Cảm biến tốc độ Piezo

  • CTC có các chế độ bảo hành công nghiệp tốt nhất, trong đó bao gồm chế độ bảo hành trong toàn bộ vòng đời sản phẩm vô điều kiện
  • Nếu bất kỳ sản phẩm thuộc dòng sản phẩm CTC Line gặp trục trặc trong 1 số trường hợp nhất định, CTC sẽ sửa chữa hoặc thay thế hoàn toàn miễn phí.

Các sản phẩm

VE101

VE101

Cảm biến tốc độ, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/in/sec, ±10%

VE102

VE102

Cảm biến tốc độ, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/in/sec, ±10%

VE135

VE135

Cảm biến tốc độ, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 500 mV/in/sec, ±10%

VE136

VE136

Cảm biến tốc độ, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 500 mV/in/sec, ±10%