Cảm biến tốc độ Piezo

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

TR102-M12A

VE101

Cảm biến tốc độ, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 100 mV/in/sec, ±10%

VE102

Cảm biến tốc độ, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 100 mV/in/sec, ±10%

VE135

Cảm biến tốc độ, đầu nối 2 chân dạng Top Exit, 500 mV/in/sec, ±10%

VE136

Cảm biến tốc độ, đầu nối 2 chân dạng Side Exit, 500 mV/in/sec, ±10%